O nama

Nasa djelatnost je cestovni prijevoz robe teretnim vozilima ( kamionima ) u domacem i medjunarodnom transportu. 

Nasi klijenti su u svakom trenutku u mogucnosti komunicirati sa odgovornom osobom i uvijek mozete dobiti informaciju o toku transporta vase robe. Prateći prilike na tržištu maksimalno se trudimo prilagoditi Vama, nasim klijentima, i pruziti  optimalnu uslugu. Od samog pocetka radimo na poboljsanju nasih poslovnih metoda na obostrano zadovoljstvo. Takav način razmisljanja i poslovanja pokazao se kao dobar recept za uspjesno i stabilno poslovanje nase firme kojim smo uspjeli pridobiti znacajan broj zadovoljnih klijenata. 

 

4.3.3.Politika kvaliteta

Rukovodstvo firme «GORICIANA»Doboj jug stalno planira,prati i poboljsava ukupne faktore koji utiču na kvalitet usluga prevoza tereta i na realizaciju zahtjeva kupaca.

Politika kvaliteta u «GORICIANA»Doboj jug odrzava partnerski odnos sa zainteresovanim stranama (kupci,vlasnici,zaposleni,dobavljaci i okolina),ukljucujuci planiranje i realizaciju procesa koji osiguravaju da je kvalitet naših usluga prijevoza tereta u skladu sa zahtjevima kupaca.

Politika kvaliteta ukljucuje opredjeljenost rukovodstva i zaposlenih za ispunjavanje zahtjeva kupca,a time i zadovoljstvo kupca,kao i stalno poboljsavanje efektivnosti i efikasnosti sistema upravljanja kvalitetom i,takodje,uskladjena je sa osam principa ISO 9001:2000 (usmjerenost prema kupcu,upravljanje sa jasno utvrdjenim ciljevima i strategijom,ukljucenost zaposlenih,procesni pristup,stalno poboljsanje,donosenje odluke na osnovu sakupljenih i analiziranih podataka,sistemski usmjereno upravljanje i nasa snaga su nasi dobavljaci).

Rukovodsvo definise ciljeve kvaliteta, koji su u skladu sa poslovnim ciljevima i Politikom kvaliteta i to za sve procese u firmi «GORICIANA»Doboj jug.Ciljevi su mjerljivi i isti se planiraju,prate i preispitivaju.Rukovodstvo godisnje planira i implementira zajedno sa zaposlenicima procese mjerenja,analiza i poboljsanja, kako bi:

         -   omogucilo uskladjenost proizvoda sa zahtjevima kupca

         -   osiguralo uskladjenost sistema upravljanja kvalitetom i 

         -   stalno poboljsavalo efikasnost i efektnost sistema upravljanja kvalitetom.

Upravljanjem i poboljsanjem sistema upravljanja kvalitetom ucestvuju svi zaposleni u skladu sa svojim odgovornostima i ovlastenjima.

U slučaju potrebe Politika kvaliteta koja je uskladjena sa zakonskom regulativom se preispituje i eventualno redefinira.

Sa Politikom kvaliteta su svi zaposleni i ona je saopstena i shvacena na svim nivoima firme «GORICIANA»Doboj jug.

Svim zainteresovanim stranama Politika kvaliteta je dostupna.

 

Doboj jug  01. 08. 2006.                                                 Direktor

                                                                             Fahir Skulić, ing.saobr.                 

 

 

Bez obzira jeste li naš stalni klijent ili samo povremeno koristite naše usluge svoj posao odradjujemo ...

BRZO i POUZDANO, svaki put!!!. 

  • Čitano 2475 puta

Komentiraj

na vrh

Ko je Online

Ko je na portalu: 2 gostiju i nema prijavljenih članova