G O R I C I A N A

20

Godina Iskustva
O nama

MI SMO GORICIANA D.O.O

Vozni park transporne firme „GORICIANA" čini 20 savremenih EURO 6 kamiona

Naša Misija

Naša misija je jednostavna. Stalno nadmašivati ​​očekivanja kupaca pružanjem vrhunskih rješenja za špediciju i međunarodni transport.

Naša Vizija

Pristupiti svim potrebama naših kupaca s najvećom fleksibilnošću, jer se ne koncentrišemo na procese već na krajnji rezultat - pravilnu isporuku pošiljke

Administracija Goriciana d.o.o

Zašto odabrati nas?

Društvo za transport-trgovačke usluge sa špedicijom

Goriciana d.o.o

Naša djelatnost je čestovni prijevoz robe teretnim vozilima ( kamionima ) u domaćem i međunarodnom transportu.

Naši klijenti su u svakom trenutku u mogućnosti komunicirati sa odgovornom osobom i uvijek možete dobiti informaciju o toku transporta vaše robe. Prateći prilike na tržištu maksimalno se trudimo prilagoditi Vama, našim klijentima, i pružiti optimalnu uslugu. Od samog početka radimo na poboljšanju naših poslovnih metoda na obostrano zadovoljstvo.

Takav način razmišljanja i poslovanja pokazao se kao dobar recept za uspješno i stabilno poslovanje naše firme kojim smo uspjeli pridobiti značajan broj zadovoljnih klijenata.

Naš tim profesionalaca posvećen je pružanju usluge koja daleko premašuje vaša očekivanja. Svakodnevno ulažemo ogromne dodatne napore da održimo ovaj nivo i kvalitetu usluge i uvijek se trudimo pružiti najefikasnija rješenja u industriji koristeći se vrhunskim tehnologijama, visoko obučenim ljubaznim i iskusnim osobljem, kao i solidnom infrastrukturom.

Fahir Skulić

Direktor, inžinjer saobraćaja
1. Maj 2000

Osnivanje firme

1. Maja 2000. godine je osnovana firma „GORICIANA” u Matuzićima, Doboj Jug. Te godine sadašnji direktor firme kupuje kamion i započinje posao u inostranstvu. Do 2005. godine firma je raspolagala sa 5 kamiona i zapošljavali smo 6 radnika.

2010

Poslovni objekat

Da bismo nastavili rast i uspješno poslovati bilo je potrebno izgraditi novu savremenu stambenu jedinicu za rad naših uposlenih. Te smo 2010. godine to i realizovali.

2020

Trenutno stanje

2 decenije kasnije firma „GORICIANA” nakon niza uspješnih godina poslovanja raspolaže sa 20 kamiona i vrši usluge drumskog transporta u državama: Italija, Slovenija, Hrvatska, Njemačka, Austrija, Srbija, Česka.

Politika kvaliteta

Rukovodstvo firme «GORICIANA» Doboj jug stalno planira, prati i poboljšava ukupne faktore koji utiču na kvalitet usluga prevoza tereta i na realizaciju zahtjeva kupaca.

Politika kvaliteta u «GORICIANA» Doboj jug održava partnerski odnos sa zainteresovanim stranama (kupci, vlasnici, zaposleni, dobavljači i okolina), uključujući planiranje i realizaciju procesa koji osiguravaju da je kvalitet naših usluga prijevoza tereta u skladu sa zahtjevima kupaca.

Politika kvaliteta uključuje opredjeljenost rukovodstva i zaposlenih za ispunjavanje zahtjeva kupca, a time i zadovoljstvo kupca, kao i stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti sistema upravljanja kvalitetom i, takodje, uskladjena je sa osam principa ISO 9001:2000 (usmjerenost prema kupcu, upravljanje sa jasno utvrdjenim ciljevima i strategijom, uključenost zaposlenih, procesni pristup, stalno poboljšanje, donošenje odluke na osnovu sakupljenih i analiziranih podataka, sistemski usmjereno upravljanje i naša snaga su naši dobavljaci).

Rukovodsvo definiše ciljeve kvaliteta, koji su u skladu sa poslovnim ciljevima i Politikom kvaliteta i to za sve procese u firmi «GORICIANA» Doboj jug. Ciljevi su mjerljivi i isti se planiraju, prate i preispitivaju. Rukovodstvo godišnje planira i implementira zajedno sa zaposlenicima procese mjerenja, analiza i poboljsanja, kako bi:

         –   omogućilo uskladjenost proizvoda sa zahtjevima kupca

         –   osiguralo uskladjenost sistema upravljanja kvalitetom i 

         –   stalno poboljšavalo efikasnost i efektnost sistema upravljanja kvalitetom.

Upravljanjem i poboljšanjem sistema upravljanja kvalitetom učestvuju svi zaposleni u skladu sa svojim odgovornostima i ovlaštenjima.

U slučaju potrebe Politika kvaliteta koja je usklađena sa zakonskom regulativom se preispituje i eventualno redefinira.

Sa Politikom kvaliteta su svi zaposleni i ona je saopštena i shvaćena na svim nivoima firme «GORICIANA» Doboj jug.

Svim zainteresovanim stranama Politika kvaliteta je dostupna.